واکنش دفتر «محسن رضایی» به شایعه رفتنش به بهارستان


تهران- ایرنا- دفتر محسن رضایی هرگونه برنامه معاون اقتصادی رئیس جمهور برای حضور در انتخابات را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103233/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی