واکنش رییس شورای اطلاع رسانی دولت به اخراج نماینده زن مسلمان کنگره آمریکا


تهران – ایرنا – رییس شورای اطلاع رسانی دولت به اخراج نماینده زن مسلمان کنگره آمریکا از کمیته روابط خارجی کنگره واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018633/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی