واکنش سخنگوی دولت به ادعای یک نماینده درباره شفافیت


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت در واکنش به ادعای یک نماینده درباره مخالفت رئیس‌جمهور با شفافیت، گفت: اراده مصمم دولت برای تحقق شفافیت با اقداماتی چون صدور برخط مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار لیست بدهکاران بانکی، قابل ارزیابی است که پیش از این در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243864/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی