واکنش سخنگوی دولت به سرکوب اعتراضات در انگلیس


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت در واکنش به سرکوب اعتراضات در انگلیس علیه شهروندانش گفت: این وقیح‌تر از ‎استاندارد دوگانه است!


منبع: https://www.irna.ir/news/84965841/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی