واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به رفتار متناقض غربی‌ها


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار توییتی نسبت به رفتارهای متناقض غربی‌ها درباره وجود ناآرامی در ایران واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064415/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی