واکنش سفارت ایران در دانمارک به تصویری از یک جنایت در سرزمین‌های اشغالی


تهران-ایرنا- سفارت ایران در دانمارک نسبت به جنایات نیروهای اشغالگر اسراییل و تصاویر منتشر شده از این جنایات واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087863/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی