واکنش مداخله جویانه آمریکا به اعدام جاسوس انگلیس در ایران


نیویورک – ایرنا- وزارت خارجه آمریکا در تداوم واکنش مداخله جویانه در خصوص مسائل داخلی ایران، درباره اعدام “علیرضا اکبری” شهروند دو تابعیتی ایرانی – انگلیسی به جرم جاسوسی برای انگلیس، با تکرار ادعاها و همسو با لندن، اجرای این حکم را دارای انگیزه سیاسی و ناعادلانه خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998836/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی