واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به دروغ‌پردازی درباره هزینه سفرهای استانی

واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور به دروغ‌پردازی درباره هزینه سفرهای استانی


منبع: https://www.irna.ir/news/84946001/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در توییتر خود در واکنش به خبرسازی برخی رسانه‌ها درباره هزینه‌های سفرهای استانی رئیس جمهور، نوشت: «دروغ محض! سفرهای رئیس جمهور و هیات دولت با کمترین هزینه و نهایت صرفه جویی برگزار میشود. بدون شک سفرهای دولت سیزدهم جزو  کارآمدترین، موثرترین و کم هزینه ترین اقدامات دولت های بعد از انقلاب است. کینه ورزی و لجن پراکنی برخی از رسانه ها حد و مرز ندارد.»

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی