واکنش وزارت خارجه آمریکا به لوایح ضد ایرانی تندروها در کنگره


نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به شش لایحه جمهوریخواهان تندرو در کنگره آمریکا برای جلوگیری از هرگونه توافق احتمالی دولت بایدن با تهران، همچنان بر دیپلماسی در قبال برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095547/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی