واکنش وزارت خارجه به اقدام یوتل ست در حذف پرس تی وی


تهران – ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که در حالیکه اروپا میزبان شبکه‌های متعدد مروّج خشونت و تروریسم علیه ایران است، اما ماهواره‌ یوتل‌ست، شبکه پرس تی وی را حذف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964553/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی