واکنش وزارت خارجه به برخی مفاد ضدایرانی مندرج در قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۳ آمریکا


تهران – ایرنا – ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت : برخی مفاد ضدایرانی مندرج در قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۳ آمریکا، منعکس کننده استمرار باورها و سیاست های خصمانه، تحریک آمیز و مداخله جویانه آمریکا و ترویج رویکرد ایران هراسی و فضاسازی امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983769/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی