واکنش کنعانی به اهانت به قرآن کریم در سوئد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه تداوم هتک حرمت قرآن کریم در کشورهای اروپایی را که این بار در سوئد رخ داد، قویا محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005498/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی