وحدت به معنای انسجام برای حفظ منافع امت اسلامی است


تهران- ایرنا-رئیس جمهور با بیان اینکه وحدت یک نگاه مقطعی نیست بلکه یک منظومه فکری با محوریت حق است، اظهار داشت: وحدت امروز به معنای وحدت در مذاهب و یا جغرافیا نیست، بلکه اتحاد و انسجام برای حفظ منافع امت اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244116/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی