وحدت و هوشیاری مردم دشمنان را ناکام گذاشته است


زاهدان- ایرنا- امام جمعه اهل سنت سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وحدت میان شیعه و سنی با قوت و قدرت جاری و ساری است، گفت: مردم ایران آگاه و بصیر بوده و اجازه نمی‌دهند توطئه‌های دشمن به سرانجام برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226409/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی