وحیدی: اتباع با تشکیل سازمان امور مهاجرین ساماندهی می‌شوند


تهران-ایرنا- وزیر کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی اتباع در دستور کار قرار دارد، گفت: اولویت برنامه دولت سیزدهم تشکیل سازمان امور مهاجرین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119939/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی