وحیدی: احیای واحدهای راکد مسیر رشد کشور را فراهم کرده است+ فیلم


همدان- ایرنا- وزیر کشور گفت: احیای واحدهای تعطیل و نیمه کاره تولیدی و صنعتی و به عنوان یکی از اولویت ها و سیاست های اصلی دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور مسیر رشد و توسعه کشور را فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195066/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی