وحیدی: اربعین حرکت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است


تهران- ایرنا- وزیر کشور در دیدار مشاور وزیر کشور عراق، مراسم اربعین را نه تنها بزرگترین حرکت انسانی که سالانه اتفاق می‌افتد، بلکه یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بزرگ دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114108/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی