وحیدی برنامه‌های وزارت کشور درباره عفاف و حجاب را تشریح کرد


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره نشست امروز کمیسیون گفت: وزیر کشور در این نشست تاکید کرد که برنامه‌های این وزارتخانه مراحل مختلفی چون اقدامات پیشگیرانه و تذکر لسانی دارد تا تظاهر به بی‌حجابی و بدحجابی از بین برود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085926/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی