وحیدی: جبهه مقاومت مدیون شهید سلیمانی است


تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: شهید سلیمانی ابتکارات و خلاقیت‌های ویژه‌ای همراه با جهاد و اخلاص داشت و جبهه مقاومت امروز مدیون این سردار عزیز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988054/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی