وحیدی: هتاکی‌های اخیر به دلیل از دست دادن هویت است


تهران- ایرنا – وزیر کشور با بیان اینکه نباید منابع هویتی جامعه از بین برود، گفت: انسان در بی هویتی دست به هر کاری می‌زند و هتاکی‌های اخیر هم به دلیل این است که هویت‌شان از دست رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965258/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی