ورودی بهارستان اصلاح می‌شود؟


تهران- ایرنا- اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس طرحی است که از مجلس ششم در بهارستان زمزمه تصویب آن شنیده می‌شود. طرحی که در مجلس یازدهم به صحن هم رسید و با وجود مطالبه رهبری باز هم رای نیاورد تا به سرنوشت نامعلومی مانند دیگر طرح‌ها دچار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964254/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی