وزارت خارجه آمریکا صدور معافیت‌ها برای انتقال وجوه ایران را تایید کرد


نیویورک – ایرنا- «متیو میلر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد صدور معافیت ها از سوی «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه این کشور برای انتقال وجوه ایران از کره جنوبی به حساب های بانکی در قطر تایید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227219/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی