وزارت خارجه انتصاب کاظمی قمی به سرپرستی سفارت ایران در کابل را تکذیب کرد


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه در واکنش به خبر منتشر شده درباره انتصاب آقای کاظمی قمی به عنوان سرپرست سفارت ایران در کابل، این انتصاب را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969246/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی