وزارت خارجه جمهوری آذربایجان بر توسعه روابط خوب با ایران تاکید کرد


تهران- ایرنا- آیهان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات با ایران گفت که به توسعه روابط خوب با تهران علاقه‌مند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079445/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی