وزارت خارجه زادروز حضرت عیسی ( ع) را به مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت


تهران – ایرنا- وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه فرا رسیدن رسیدن زادروز حضرت عیسی ( ع) را به مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980524/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی