وزارت دادگستری آمریکا در پی اتهام‌زنی‌های ضد ایرانی بدنبال ضبط سلاح‌های ادعایی


نیویورک – ایرنا- وزارت دادگستری آمریکا در پی اتهام زنی‌های ضد ایرانی  شکایتی را برای ضبط بیش از یک میلیون گلوله مهمات و هزاران سلاح  ادعایی  در مسیر ارسال به یمن، تنظیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070770/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%A8%D8%B7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی