وزارت صمت عملکرد موفقی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته است

یوسفی اظهار داشت: در دوره فاطمی امین مشکل تامین قطعه برای خودروهای در انبار مانده مرتفع شد و دیگر خودرویی به دلیلعدم وجود قطعه، انبار نمی‌شود، که این نشان دهنده عملکرد مثبت وزارت صمت در حوزه خودرو در دوره وزارت وزیر فعلی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات حوزه خودرو  مربوط به سیاست‌های غلط ۳۰ سال گذشته است و عملکرد یکساله فاطمی امین بخشی از این مشکلات را مرتفع کرده است.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: من با استیضاح وزیر صمت مخالف چراکه مشکلات فعلی حوزه وزارت صمت را ارثیه دولت های قبل می‌دانم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال نیز مشکل اشتغال و بیکاری محدود به یکسال گذشته نیست و سابقه بیشتری دارد. مضافاً اینکه در دوره وزارت آقای فاطمی امین بر وزارت صمت ۲۰۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ فعال شده‌اند که این خود کمک قابل توجهی به ایجاد اشتغال می‌کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول یکسال گذشته عملکرد خوبی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته که این خود یکی از نقاط قوت عملکرد وزیر صنعت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921199/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی