وزارت صمت عملکرد موفقی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته استمجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: من با استیضاح وزیر صمت مخالف چراکه مشکلات فعلی حوزه وزارت صمت را ارثیه دولت های قبل می‌دانم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات حوزه خودرو  مربوط به سیاست‌های غلط ۳۰ سال گذشته است و عملکرد یکساله فاطمی امین بخشی از این مشکلات را مرتفع کرده است.

یوسفی اظهار داشت: در دوره فاطمی امین مشکل تامین قطعه برای خودروهای در انبار مانده مرتفع شد و دیگر خودرویی به دلیلعدم وجود قطعه، انبار نمی‌شود، که این نشان دهنده عملکرد مثبت وزارت صمت در حوزه خودرو در دوره وزارت وزیر فعلی است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال نیز مشکل اشتغال و بیکاری محدود به یکسال گذشته نیست و سابقه بیشتری دارد. مضافاً اینکه در دوره وزارت آقای فاطمی امین بر وزارت صمت ۲۰۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ فعال شده‌اند که این خود کمک قابل توجهی به ایجاد اشتغال می‌کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول یکسال گذشته عملکرد خوبی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته که این خود یکی از نقاط قوت عملکرد وزیر صنعت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921199/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی