وزرای خارجه ایران و امارات دیدار و گفتگو کردند


کیپ تاون- ایرنا- امیر عبداللهیان در حاشیه نشست گروه بریکس با شیخ عبدالله بن زائد آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129618/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی