وزرای خارجه ایران و موریتانی درباره تشکیل اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی رایزنی کردند


تهران- ایرنا- وزرای امور خارجه ایران و موریتانی در گفت وگوی تلفنی درباره تشکیل اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076380/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی