وزرای خارجه ایران و هند با یکدیگر گفت‌وگو کردند


کیپ‌تاون – ایرنا- وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند عصر جمعه در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129712/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی