وزرای خارجه ایران و پاکستان در تاشکند دیدار کردند


تاشکند – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در تاشکند ، پایتخت ازبکستان به سر می برد، ظهر امروز دوشنبه به وقت محلی با وزیر خارجه پاکستان گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008175/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی