وزرای دفاع ایران و بولیوی تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه امضا کردند


تهران- ایرنا- وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و بولیوی تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه در حوزه دفاعی و امنیتی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175537/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی