وزرای کشور و کار به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ می‌دهند


تهران- ایرنا- وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ترتیب به سوالات ملی نمایندگان شهررضا و آبادان‌ پاسخ می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176924/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی