وزیران خارجه ایران و ارمنستان درباره کاهش تنش در منطقه گفت وگو کردند

به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان که برای شرکت در نشست سران هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل به همراه آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به نیویورک سفر کرده است، در ادامه دیدارهای فشرده خود با وزیر خارجه ارمنستان در محل اقامتش دیدار و گفتگو کرد.

وزرای خارجه ایران و ارمنستان در این دیدار درباره روابط دو جانبه و نیز مسائل منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84897232/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی