وزیرتعاون: با وجود تحریم های ظالمانه، جمهوری اسلامی در اوج است


اهواز- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بعد از چهل سال فشار تحریم های ظالمانه بر کشور، نظام جمهوری اسلامی در اوج و اقتدار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094522/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی