وزیرخارجه نیکاراگوئه در استقبال از همتای ایرانی: دو کشور در مسیر واحد حرکت می کنند


تهران – ایرنا – دنیس مونکادا وزیر خارجه نیکاراگوئه در جمع خبرنگاران در بدو ورود حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود گفت که دو کشور برادر و انقلابی با هم در یک مسیر و با امید به ساختن آینده‌ای بهتر حرکت می کنند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85017294/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی