وزیرکشور: رسانه‌های بیگانه درپی ترویج گفتمان غیردینی از زن و زندگی هستند


تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: یکی از مسائل مهم که از سوی رسانه‌های دشمن تبلیغ می‌شود، مساله زن و زندگی است که تلاش دارند گفتمانی غیر از نگاه اسلام و دین را ترویج دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957940/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی