وزیرکشور: مشارکت و انتخابات یک نقطه جدید برای تحول است


تهران- ایرنا- وزیر کشور با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر تحقق تحول با حضور در انتخابات تاکید کرد: مشارکت و انتخابات می تواند یک نقطه جدید برای تحول باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331946/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی