وزیر آموزش و پرورش: مدارس دولتی در ازای ثبت نام اجازه دریافت وجه ندارند


تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۲ مردادماه آزمونی برای استخدام ۲۲ هزار دبیر داریم که ثبت نام آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140161/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی