وزیر ارشاد: رهبر انقلاب بیشترین نقش را در تعالی حوزه شعر انقلاب داشته‌اند


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رهبر معظم انقلاب به عنوان شاعری برجسته یاد کرد که بیشترین نقش را در تعالی حوزه شعر انقلاب داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019268/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی