وزیر اطلاعات: به‌رغم تمهیدات دشمن امسال شاهد اشراف امنیتی خواهیم بود


تهران- ایرنا- وزیر اطلاعات گفت: با توجه به اشراف دستگاههای اطلاعاتی امید داریم به‌رغم همه تمهیدات دشمن امسال شاهد کنترل و اشراف خوب امنیتی باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227046/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی