وزیر اطلاعات: ۲۰ اخلالگر ارزی دستگیر شدند


تهران – ایرنا – وزیر اطلاعات گفت: تاکنون ۲۰ نفر از اخلالگران ارزی دستگیر شده و این روند ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986160/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی