وزیر اقتصاد: اجرای پروژه‌های نیمه تمام سرعت می‌گیرد


تبریز – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از محل مولدسازی منابعی برای پروژه‌های نیمه تمام اختصاص خواهد یافت، گفت: به این ترتیب شاهد سرعت گرفتن این پروژه‌ها خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135184/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی