وزیر اقتصاد: ارقام تحقق ناپذیر در لایحه بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درباره جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: تلاش ما این بوده که لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع گرا باشد و ارقامی که تحقق پذیر نیست و موجب کسری بودجه در میانسالی می‌شود، در آن درج نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318114/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی