وزیر امور خارجه ایران وارد بیروت شد + فیلم


تهران – ایرنا – حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات لبنان وارد فرودگاه بین المللی بیروت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216828/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی