وزیر امور خارجه: عمان همسایه و دوست قابل اعتماد ایران است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عمان همسایه و دوستی قابل اعتماد برای ایران است و مناسبات میان ۲ کشور تقویت و تحکیم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070134/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی