وزیر خارجه عازم عمان شد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان در راستای رایزنی‌های جدید منطقه‌ای امروز عصر عازم عمان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981933/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی