وزیر خارجه قطر: حامل پیام‌های آمریکا برای ایران هستیم


تهران- ایرنا- وزیر خارجه قطر با بیان اینکه حامل پیام‌های آمریکا برای ایران هستیم، گفت:
از دیدگاه ما فرصت مناسب برای حل مشکلات مربوط به توافق هسته‌ای وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013380/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی