وزیر دفاع وارد مسکو شد


تهران- ایرنا- امیر آشتیانی به منظور شرکت در نشست چهارجانبه عادی‌سازی روابط ترکیه و سوریه وارد مسکو پایتخت روسیه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091616/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی