وزیر صنعت: تلفات جاده‌ای از ۴.۴ به یک درصد کاهش یافته است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش تلفات انساتی حاصل از تصادف جاده‌ای از ۴.۴ به یک درصد خبر داد و گفت: بهبود ترمز ضدقفل (abs) و ایجاد کیسه هوا در خودرو در این بهبود این آمار اثرگذار بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014865/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%DB%B4-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی